نمونه کارها

region14 - هواپیمایی آسمان

هواپیمایی آسمان

شرکت فناوری اطلاعات آی دیزاینر افتخاردارد، همکاری با خلبان محمد مهدی قادری، سرپرست شرکت هواپیمایی آسمان، یکی از ...